Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
Ionel Bejenaru - cunoscut istoric şi publicist botoşănean
[Interviu]
de Paul Ungureanu [alte lucrari ale acestui autor]

PAUL UNGUREANU: Cum a fost copilăria dvs. în Botoşani – oraşul grădină, înainte de a fi industrializat?
IONEL BEJENARU: Anevoioasă, cum altfel. Erau doar anii de după război, unde urmele acestuia erau atât de prezente… Într-un oraş plin încă de moloz că, mde, bombardamentele aviaţiei germane îşi făcuseră efectul, plin de străzi desfundate căci, vorba ceea – ,,Scumpă urbe şi frumoasă,/ Botoşani fără pavaj,/ Cine pleacă şi te lasă/ Dă dovadă de curaj”, cu pâinea şi alte produse de primă necesitate cartelate, cu un furnicar de căruţe, sănii, trăsuri şi dricuri, cu un aspect edilitar care, mai degrabă, apropia oraşul de sat, cu noian de restricţii, cu noian de boli, între care cunoscuta poliomielită, uţile şi ferestrele multor locuinţe fiind înnegrite de anunţuri de genul- ,,nu vă apropiaţi – pericol de contaminare poliomielită!”, cu untura de peşte băgată forţat pe gât la clasă, cu restricţii de tot soiul şi cu atâtea altele.
P.U.: Cum erau vacanţele şcolare în perioada respectivă?
I.B.: Un cât de cât bun prilej de bătut mingea pe maidan, cu tovarăşii de copilărie, de colindat terenurile de sport, de a practica eu însumi câte puţin din toate – fotbal, box, tenis de masă, şah şi, cum altfel, chiar jocul de cărţi, tot un fel de sport, dacă vreţi. De adăugat şi mersul la scăldat în iazurile târgului, la ,,culesul” cireşelor şi vişinelor altora, precum şi punerea în practică a giumbuşlucurilor fireşti ale copilăriei.
P.U.: Din anii de şcoală primară şi gimnazială, ce dascăli v-au marcat şi au rămas în sufletul dvs.?
I.B.: Mai întâi o pomenesc pe învăţătoarea mea de la Şcoala Elementară Nr. 3 din Lipovenime, Leia Rudich, evreică, de la care am învăţat o excelentă gramatică românească, apoi pe profesorii Aurel Dorcu (istorie), Eufrosina Costeschi (diriginte şi profesor de limba română), Aurel Muraru (matematică), Ioan (Jean) Damian (geografie, anatomie, chimie), Vasile Arnăutu (geografie), la care aveam nota maximă doar pentru simplul fapt că eram un foarte tânăr filatelist, Domnia Sa fiind şeful filialei locale a A.F.R., Ecaterina Mirescu (limba rusă), Vasile Brehuescu, Nicolae Butelanc, Liviu Covalciuc (educaţie fizică), Maria (Maricica) Vasiliu (matematică), ,,căţea Mops”, cum o numeam, şi totodată vecina mea de mahala, Elena Artimon (Constituţia R.P.R.), Ioan Iurescu (fizică) şi alţii şi alţii.
P.U.: Dar din anii de liceu, ţinând cont că aţi fost elevul unei prestigioase unităţi şcolare, precum liceul ,,A.T. Laurian”?
I.B.: Mai întâi profesorii de istorie, Aurel Dorcu şi Dragomir Ştefan, continuând cu Rebeca Segal (diriginte şi profesor de chimie), Cecilia Boiarschi (matematică), Petru Ifrim (limba română), Dumitru Văcaru (fizică), Doru Blaj (ed. fizică), Ion Militaru (psihologie), ş.a.
P.U.: După absolvirea Facultăţii de Istorie a Universităţii ,,Alexandru I. Cuza” din Iaşi (1973), timp de 8 ani aţi predat în învăţământul botoşănean. Cum caracterizaţi cei 8 ani de activitate directă la catedră?
I.B.: Ca ani de entuziasm tineresc, de acumulare, valorificare şi satisfacţii profesionale, la Şcolile Stăuceni, Liceele Agricol (atunci), de Muzică (atunci), Textil (atunci), Şcoala nr. 6 (atunci), Liceul ,,M. Eminescu”, şi de nevoie şi altele.
P.U.: Din anul 1975 sunteţi muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani. Ce înseamnă pentru Ionel Bejenaru cei 35 de ani de activitate muzeografică, ştiinţifică şi profesională?
I.B.: Mai întâi şi întâi, ctitorirea acestui edificiu cultural, parcurgerea mai multor etape până la finalizare. Şi nu uşoare. Orice s-ar spune, nici un lucru nu vine de la sine. Muzeul Judeţean Botoşani este rodul unor acţiuni de cercetare şi documentare intense, al cunoaşterii şi valorificării patrimoniului cultural al zonei Botoşanilor, al unei bine gândite politici

de achiziţii şi donaţii şi, nu în ultimul rând, al unui bun directorat, asigurat de Paul Şadurschi. 35 de ani de activitate în muzeu înseamnă o viaţă şi cu bune, şi cu mai puţin bune. În acest sens bat şaua pe neputinţa de a organiza sesiunile ştiinţifice anuale ale Muzeului Judeţean care, altădată, aduceau la Botoşani elita muzeologiei şi istoriografiei româneşti.
P.U.: Pe lângă bogata activitate de cercetare, aveţi şi o susţinută activitate publicistică în presa locală şi centrală. Cine v-a inoculat această pasiune pentru istorie? Dar pentru activitatea publicistică?
I.B.: Aş putea spune, privitor la inocularea pasiunii pentru istorie, că opera istorică rămâne factorul decisiv, mii de cărţi ţinând de istoria naţională şi universală stându-mi la activ, citite şi disecate, atât în faptica, precum şi în culisele evenimentelor, nu odată, mai importante decât prima. Fireşte au fost şi înrăuritorii dascăli Aurel Dorcu, Dragomir Ştefan, şi de ce nu tânăra profesoară atunci, Eugenia Cojocaru, din clasa a VII-a a Şcolii Elementare (gimnaziu) nr. 3 din Botoşani. Cât priveşte publicistica, proaspăt pionier, am debutat în ,,Scânteia pionierului”, apoi venind ,,Zori noi”, ,,Clopotul” (1972), ,,Caiete botoşănene” (în corpul revistei ,,Ateneu” – Bacău), ,,Manuscriptum”, ,,Contemporanul”, ,,Ararat”, ,,Literatura şi Arta” (Chişinău), ,,Tribuna” (Cluj-Napoca) ş.a. Neapărat, şi în anuarele Muzeului Judeţean Botoşani şi într-unele din omoloagele lor din România.
P.U.: Ce are în prezent pe masa de lucru istoricul şi publicistul Ionel Bejenaru?
I.B.: D-le profesor Paul Ungureanu, cum ştiţi prea bine, ediţia a doua ,,Dicţionarului Botoşănenilor”, revizuită şi (mult) adăugită faţă de prima, din 1994, cu includerea Botoşănenilor care o compun, cu termen (autoimpus) 2010, editarea unei monografii botoşănene, tot în 2010, a unui volum de umor, ,,Lame de plânsul lumii” şi, nu se ştie, de unde-o mai sări iepurele.
P.U.: Ca istoric, ce apreciere aveţi în legătură cu manualele de istorie înainte şi după anul 1989?
I.B.: Indiscutabil, cele de dinainte se distanţează net. De altminteri, privitor la modul lacunar al prezentării istoriei militare a Românilor în actualele manuale şcolare, am scris în revista ,,Viaţa Armatei” (Bucureşti).
P.U.: Cei care au rămas pe ,,baricadele” catedrei de istorie considerăm că prin reducerea orelor de istorie la o oră pe săptămână în învăţământul gimnazial şi liceal ca o lovitură dată sub centură de cei care de 20 de ani se chinuie cu aşa zisa reformă a învăţământului românesc. Care este părerea dumneavoastră în acest sens?
I.B.: Dacă este să mă exprim, avem de-a face cu o situaţie ,,înnebunitoare”. Una de ignoranţă crasă a diriguitorilor şcolii româneşti care, parcă, s-au angajat într-o competiţie anti-educaţională, anti-patriotică. Astfel, Istoria Neamului Românesc se pierde în negura prezentului!
P.U.: Prin ce se individualizează Muzeul Judeţean Botoşani de celelalte muzee naţionale din ţara noastră?
I.B.: Din start, conceptual, a fost gândit ca un lăcaş al valorificării istoriei locurilor, al patrimoniului cultural botoşănean, componente fireşti ale marelui cadru naţional. Aici trebuie bătută şaua ca să priceapă diriguitorii, care-or fi ei, acum şi-n vecii vecilor.
P.U.: Activitatea muzeografică mai este o atracţie pentru tinerii din zilele noastre?
I.B.: Pentru cei care pricep adevăratele ei rosturi, da. Apoi, la noianul de facultăţi care împânzeşte harta ţării, avem de-a face cu o puzderie de facultăţi de muzeologie, cu o explozie de absolvenţi, puţini fiindu-le dat să se înroleze serios în viaţa de muzeu, în complexitatea sa. Ştiţi ce? Măcar de-ar rămâne tinerii la calitatea de vizitatori de muzeu!
P.U.: Pe când o nouă ediţie a ,,Dicţionarului Botoşănenilor”?
I.B.: V-am răspuns deja - 2010. Ferm.
P.U.: Care este deviza dumneavoastră?
I.B.: Tot înainte!

Sursa: www.luceafarul.net


Comentariile cititorilor
RMCeDTciZfBDshz [28 May 2011 | 23:00:03]
Fell out of bed feienlg down. This has brightened my day!
UmcstsZoylNtDY [29 May 2011 | 16:39:44]
AgNnQkoGNtAZfvQpNbI [01 June 2011 | 04:05:22]
zMdAchPKzoBFVGAnO [02 June 2011 | 03:34:14]
CHAmzNeEcyXrkQXL [03 June 2011 | 05:19:11]
KJyQdWitoyhvO [04 June 2011 | 08:07:05]
hRYOmkQsw [06 June 2011 | 03:52:39]
tMxHVTmSSmm [07 June 2011 | 04:51:24]
cAEQVcAkPZU [08 June 2011 | 05:58:16]
JTSUfoiOrF [10 June 2011 | 04:00:02]
HCbYTPUJXlOwXqG [10 June 2011 | 07:42:12]
gEViSHNNWPdce [10 June 2011 | 09:29:28]
dAatsosTocBxyOkVy [11 June 2011 | 05:58:39]
VKGONnlDpiuO [12 June 2011 | 07:30:25]
Cialis >:((( Cialis puudf
OfZfdDMsOkdfay [14 June 2011 | 05:58:29]
UawwDITIz [14 June 2011 | 07:48:38]
cFFwwYCkHzugmTGKnyc [15 June 2011 | 05:51:11]
KBDbqpGfdMxAiDmDUH [16 June 2011 | 07:10:56]
PRxyTHQMPqRZHCKomFe [18 June 2011 | 04:53:55]
YRbFgrFXxDteidLTeX [19 June 2011 | 04:38:00]
YKwgqxzzGNIjiEEkZ [19 June 2011 | 06:02:57]
epYjVGWBaOHWt [22 June 2011 | 05:16:25]
kGXocAXDwRDjQPK [24 June 2011 | 05:59:11]
IGcHkWFqWhnyBRyUfgn [24 June 2011 | 07:40:34]
AohdHfxnJpEthvkkVr [25 June 2011 | 05:10:31]
cialis 9213 viagra 02702
ATqlPuUr [25 June 2011 | 07:38:19]
YvEeLuEWUk [26 June 2011 | 05:18:17]
MioWMnoApjfcTc [26 June 2011 | 10:51:50]
bKSWzPobL [27 June 2011 | 03:50:10]
wJgpZKpuRRcUkg [07 January 2012 | 00:24:18]
You put the lime in the ccnoout and drink the article up.
GUmhUQzDdmruTzv [07 January 2012 | 12:19:51]
QqcONIcL [25 January 2012 | 14:49:36]
Trist, dar adevarat…Suntem ca in vestul salbatic, dar fara serifi. Caci nici politisti nu avem indeajuns…Peste cativa ani, copilul de acum si tanarul de atunci, se va intreba ca si dna. Mihaela Docan: “Unde e Acasa?”. health insurance plans
yZLwADOtIFOLTLai [05 July 2012 | 15:39:01]
tiStlOlcZAAMKut [02 September 2012 | 09:26:26]
If you\'re looking for long term life incnuarse you\'ll want to go with permanent. Term incnuarse usually only allows coverage for a certain number of years and the only payment will come at the time of death. Permanent incnuarse usually has cash out options, hence the higher price. It really depends on your needs. If you only need a few years of coverage, at which point you\'ll no longer be considering life incnuarse coverage, then term incnuarse would probably be the better purchase.
zqGzlpfuBElxpN [03 September 2012 | 00:08:06]
QpYAZjXIjGLZjuyvIw [11 September 2012 | 13:42:03]
XRpRFfCdTB [17 September 2012 | 12:25:55]
BUVTbcPsi [18 September 2012 | 05:15:48]
Abnormal this post is totaly unrelated to what I used to be looking google for, but it surely was once listed on the first page. I suppose your doing one thing right if Google likes you enough to position you at the first web page of a non related search. valtrex viagra
qgeCIliAfxBXfl [22 September 2012 | 13:13:29]
Abnormal this post is totaly unrelated to what I used to be looking google for, but it surely was once listed on the first page. I suppose your doing one thing right if Google likes you enough to position you at the first web page of a non related search. valtrex cialis viagra
TadaFUkWb [26 September 2012 | 04:59:03]
Abnormal this post is totaly unrelated to what I used to be looking google for, but it surely was once listed on the first page. I suppose your doing one thing right if Google likes you enough to position you at the first web page of a non related search. propecia generic name buy car insurance online
CgZLLLXa [28 September 2012 | 10:30:31]
Did you just stick with your current insurance carrier, or did you shop around? We have two cars, one is a 2008 Fit, the other a 1998 Forester. We have a loan on the Fit, so we have always had full coverage insurance on it. When our insurance came up last month, I shopped around and found every other insurer I called was lower than who we had, and the one I settled on gave me full coverage and higher liability on BOTH vehicles for $ 200 less (over 6 months) than what we were previously paying.I’m not here to advertise for my insurer, so I’ll put it this way: I spent a couple hours on the internet and on the phone and called several national insurers directly. I don’t trust generic comparison boards on the internet, because that is where I got our last insurance. You don’t even have to leave your current insurer, you can call them and tell them the quotes you got from the competition.Make sure you maximize your discounts. Paying all up front netted me a $ 50 discount. Letting them put a “big brother” device in our cars is netting us about $ 100 discount. No wrecks since 1988 (although I think they only consider the last 3 or 5 years) was another discount (not sure how much). Seems like there were a couple others, but I can’t remember them. Was this answer helpful? viagra auto insurance quotes
NzRkawkCV [09 January 2013 | 19:12:55]
xpvMVKPiJcET [16 January 2013 | 20:29:31]
gGfZLainm [16 January 2013 | 20:29:33]
sTIHjpekit [20 January 2013 | 11:50:24]
JqZASvkcg [22 January 2013 | 08:44:56]
beMBvUMeyDWY [01 March 2013 | 19:51:51]
RCVXdWELaV [01 March 2013 | 19:51:55]
MMfbzGDZvWHNNMNS [01 March 2013 | 19:51:58]
bntDWRIPNI [01 March 2013 | 19:52:00]
jmYBhpCnDQvsBXjhCpm [01 March 2013 | 19:52:00]
PGFwwNCZ [01 March 2013 | 19:52:01]
ySnxBegAsGpclZjlTdb [01 March 2013 | 19:52:08]
FrfDsGlDRHXqnqY [01 March 2013 | 19:52:12]
hLWDnfMQJXATjo [04 March 2013 | 04:01:01]
KNzqBaLaSioBLNwTViE [09 March 2013 | 16:37:42]
YcxeRIQivWWjRnxf [13 March 2013 | 10:55:39]
qGuyNPfUhnXaRykO [19 March 2013 | 05:10:37]
eRSJrvyKjHi [22 March 2013 | 02:59:58]
MogcgPPswX [28 March 2013 | 03:01:03]
AMXYuEDGbwRxJAPCpF [28 March 2013 | 03:01:05]
WgUmtyBgZQMqvLv [08 April 2013 | 07:40:57]
QrSpvSBElDwWUUEMF [13 April 2013 | 17:03:01]
fweDyqKVoo [18 April 2013 | 14:59:19]
ozzMQKUQRIOcJ [20 April 2013 | 04:44:14]
yyxTHwryeuEDowdbNIL [20 April 2013 | 04:44:14]
dWdnZjZK [06 May 2013 | 23:28:15]
GdOVPukdfd [10 May 2013 | 03:14:51]
geltSldNpeSiqBYaa [12 May 2013 | 00:22:17]
PISXbjPf [13 May 2013 | 23:00:38]
EAQzuZlNNUWN [19 May 2013 | 14:17:57]
OQSpainyLsA [22 May 2013 | 16:30:36]
WCoXJOhQmXw [24 May 2013 | 17:01:26]
ntbldfRPGwJWSyGfMa [08 June 2013 | 17:25:29]
NXHbsTiA [12 June 2013 | 01:02:44]
CkGIrnpiPRyl [17 June 2013 | 11:25:48]
lXlRVybqKVqqRn [21 June 2013 | 05:04:16]
sEIqAYxgZcoVY [25 June 2013 | 21:32:13]
zpaeSfNTU [03 July 2013 | 21:06:09]
tkgUMcyBDRJKM [03 July 2013 | 21:06:10]
dOKkqngVcWHBJXgEqfh [03 July 2013 | 21:06:13]
DwelEnirPSACgwVOLt [03 July 2013 | 21:06:19]
QNqAFQLzkoHf [03 July 2013 | 21:06:19]
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Pe urmele manuscriselor lui Iov confiscate de securitate      [Scrieri documentare]
de
Ionel Bejenaru - cunoscut istoric şi publicist botoşănean      [Interviu]
de Paul Ungureanu
Suflete pătrate      [Poezie]
de Doru Petrariu
Probabil      [Poezii şugubeţe]
de Ion Pribeagu
Zece membri de partid      [Poezie satirică]
de Alesandru O. Teodoreanu (Păstorel)
Agonia firului de nisip      [Poezie]
de Constantin Bojescu
Moştenire      [Poezie]
de Theodor Damian
Argument      [Poezie]
de Nicolae Vlad (medic psihiatru)
Amintiri…      [Poezie]
de Paul Păduraru