Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
Festinul unei noi identităţi
[Memorii]
de Dan Lucinescu [alte lucrari ale acestui autor]

(fragment)

Comandorul de aviaţie Vizanti, fost coleg cu Kaspic într-un număr de activităţi aviatice, dădu curs impulsului afectiv şi fu într-o oră de la Baza de la bacău, venind cu un avion rapid al statului major din Bucureşti.
Toţi participanţii la acea masă festivă, ofiţeri de aviaţie la început de carieră, cât şi cei cu funcţii importante, erau la curent cu evoluţia politicii statului român, de orientare din ce în ce mai accentuată spre Axa Roma-Berlin.
În situaţia politică grea, în care se afla în acele momente statul român, era necesară o navigare de mare prudenţă, în care se includea şi cazul inginerului Kaspic, pentru a nu fi obligat în final, datorită legilor războiului, să-l predea Germaniei, ca prizonier de război.
Acele calcule dispărură complet, când marele banchet aviatic, ţinut într-o atmosferă de campanie la o bază aviatică, începu din plin. În acele clipe de caldă şu pură camaraderie, dispărură total calculele de prudenţă şi de tact, în legătură cu posibila lezare a părţii germane.
Cine nu a zburat ca profesionist şi nu a simţit acea trăire specială, de implementare în suflet şi pe toate fibrele nervoase a unei existenţe superioare, aceea a desprinderii de pământul care te face şi tot el te desface, nu va putea înţelege niciodată sufletul unui zburător. Acesta se situează într-o altă categorie umană, în care fiinţa lui nu mai aparţine terrei. Ea este de multe ori greu de înţeles, în special de către cei cu picioarele bine înfipte în pământ, care nu pot accepta nici sfidarea morţii şi nici al oricărui alt pericol fatal, precum o fac zburătorii, a căror existenţă aparţine jertfei şi sublimului.
Conducerea statului român interbelic avea un cult pentru eroii aerului, înălţând pentru ei, în zona rezidenţială a Capitalei, o splendidă statuie. În copilăria mea din nordul Moldovei, am cunoscut pe fiul unei învăţătoare din oraşul de reşedinţă, aparţinând intelectualităţii modeste a urbei. Fiul său, Adrian Adamiu, iubise de copil aviaţia, devenind căpitan aviator, conştient de accidentele aviatice din acea vreme, care erau frecvente. La scurt timp de la călătoria lui cu fiica unui profesor din acel oraş, el muri într-un accident aviatic, datorat slabei fiabilităţi a aparatelor în zbor de atunci. A fost doliu în tot acel oraş, ridicându-i-se o frumoasă statuie în plin centru, iar tânăra văduvă primi despăgubirea de un milion de lei, care era imensă pentru anii primului deceniu, după realizarea României Mari .
Inginerul Kaspic simţi din

plin, la banchetul ţinut în cinstea lui, magnifica camaraderie a piloţilor români, cât şi nobilul lor comportament. Întreaga lui fiinţă era profund tulburată de tragedia care se abătuse atât asupra statului polonez cât şi asupra sa.
Existenţa îi era ameninţată cu moartea în orice moment, putând fi extrădat şi executat, dacă oficialităţile germane ar fi fost anunţate că el se ascunde în România. Starea lui fusese repede înţeleasă de toţi foştii săi camarazi de zbor, din nenumăratele mitinguri şi concursuri la care participaseră. Comandorul Vizanti, care stătea alături de el, îl invită să ia o gură de aer proaspăt, sub bolta înstelată, fiecare cu paharul lui de coniac franţuzesc în mână. Toţi mesenii înţeleseseră rostul acelei invitaţii; funcţia şi gradul avut de Vizanti îl îndreptăţea la o discuţie, a cărei conţinut şi substrat nu putea fi decât dramatic.
Kaspic vorbea bine româneşte, datorită îndelungatei lui colaborări aviatice cu autorităţile româneşti, precum şi cu specialiştii respectivi. Vizanti îi confirmă că este conştient de dramaticele lui frământări, dar era obligat să discute deschis şi fără menajamente.
El îi Atrăgea atenţia că atât timp cât conducerea aviaţiei române l-a luat sub protecţie, nimeni şi nimic nu-l mai poate atinge. Trădarea şi ticăloşia nu fac casă bună cu cei care trăiesc permanent pericolul morţii în tot ceea ce fac.
Criteriile de existenţă ale acestei categorii se bazează pe jertfă şi eroism, fiind exclus din viaţa şi din sufletul lor tot ce nu este compatibil cu acestea. Ele constituie condiţia sine qua non de a sfida moartea şi de a rămâne senin când existenţa lor terestră încetează.
Vizanti îi spuse lui Kaspic că va căpăta o nouă identitate, care îăi va permite să lucreze şi să zboare în cadrul aviaţiei române, în care nici o anchetă civilă, indiferent de ce natură ar fi ea, nu-l va putea leza cu nimic. În calitatea sa de viitor general, de conivenţă cu întreaga conducere a aviaţiei române, el îi asigură integritatea deplină a existenţei, putând trăi ca om liber şi demn. El îl roagă să alunge tot coşmarul prin care a trecut şi să revie la seninătatea celor care străbat şi înfruntă văzduhurile, pentru care el a fot un exemplu şi un îndreptar.
Când cei doi reveniră în marea cameră a festinului, participanţii se ridicară în picioare, cu o cupă în mână, scandând cu voce puternică: „Bun venit în aviaţia română şi în noua ţară!”
(Dan Lucinescu – Destine)


Comentariile cititorilor
HzORgFDQ [26 May 2011 | 22:58:58]
Great common sense here. Wish I?d thuohgt of that.
FtOsbLUsJbcY [28 May 2011 | 18:51:19]
Good to see a taelnt at work. I can?t match that.
VerjNndKnNibq [29 May 2011 | 16:53:42]
HhYMRkhGKwetMjHLh [31 May 2011 | 08:10:52]
hwbiwDneJJeVoZh [01 June 2011 | 05:30:03]
GshXDWjX [02 June 2011 | 06:29:44]
KSfjbcODKLKwCWCyyYJ [04 June 2011 | 06:31:07]
colchicine %-] nexium 91090
khztsvIeaoHcl [06 June 2011 | 04:36:25]
zvtgbdtUoIRP [06 June 2011 | 07:15:30]
PXEHkcaNrGKhUh [10 June 2011 | 06:34:05]
tzvBHVQeIb [13 June 2011 | 05:28:33]
KqfOSUhAvnSL [14 June 2011 | 04:09:59]
KQefatanGFvuIk [14 June 2011 | 06:56:22]
NYblAsusSYPO [15 June 2011 | 06:44:13]
yZiYquyYoQcLp [16 June 2011 | 04:05:58]
viagra 698 viagra %OO
KrdbGpJGdk [16 June 2011 | 08:06:52]
DOcDEjFX [17 June 2011 | 06:50:06]
HaUGMZDRiXMxkZJYwP [17 June 2011 | 12:33:56]
MyyYTukvNW [19 June 2011 | 05:39:34]
dCUGCElbHPidINy [20 June 2011 | 04:54:00]
FeMghAhJEmKgfAZosm [21 June 2011 | 07:04:23]
ZtMkcjXWaezntZsWWr [24 June 2011 | 04:34:37]
zJbOtWCNsDdHcRPqaN [26 June 2011 | 07:37:16]
valtrex sxatgx viagra 692 ultram >:OOO colchicine et thc 3702
uHjezfhpM [27 June 2011 | 05:17:50]
nXrzdDnZqwv [15 February 2012 | 02:49:35]
I went to tons of links bferoe this, what was I thinking?
RISwEvbWzoizUyp [16 February 2012 | 12:09:03]
WZrPWGFPA [17 February 2012 | 23:00:21]
I noticed nothing reoccurs every year on the calendar . I think I saw that there is an option to select reoccurs every year when you post an event . I think birthdays and anniversaries may need to be altered . life insurance quote insurance auto auctions
fPcYKxUnIWQzXwMvE [08 March 2012 | 09:19:43]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as ultram auto insurance rates
bYJwXDaoO [08 March 2012 | 13:48:54]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as cheap auto insurance quotes car insurance quotes
IGWKFozMuCxHaHT [13 March 2012 | 06:26:49]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as buy 150 tramadol tablets cheap health insurance
AgzJOFKNPZqiVtynA [15 July 2012 | 07:22:21]
propecia tzdm viagra ycqd home insurance 73239
BNMyPxFIP [30 August 2012 | 16:33:17]
I\'m speechless. This can be a surpeb blog and very attractive too. Nice work! That\'s now not actually a lot coming from an newbie publisher like me, however it\'s all I may just say after diving into your posts. Nice grammar and vocabulary. Not like other blogs. You actually recognise what you?re talking about too. Such a lot that you made me want to discover more. Your blog has develop into a stepping stone for me, my friend.
zHZyRmiVXVtExMU [31 August 2012 | 11:06:50]
TkwSDYpjoi [17 September 2012 | 14:31:33]
qXBNjItIrERRFF [18 September 2012 | 09:47:59]
Abnormal this post is totaly unrelated to what I used to be looking google for, but it surely was once listed on the first page. I suppose your doing one thing right if Google likes you enough to position you at the first web page of a non related search. valtrex viagra
uGBViFBfCdfq [19 September 2012 | 11:14:58]
Abnormal this post is totaly unrelated to what I used to be looking google for, but it surely was once listed on the first page. I suppose your doing one thing right if Google likes you enough to position you at the first web page of a non related search. use of valtrex viagra
FzizEyHKmKCNFkoQ [06 October 2012 | 21:29:49]
CqiPERJB [07 January 2013 | 10:32:42]
gxBPXQOE [07 January 2013 | 10:32:45]
xkWFhpLIYsHyoSW [07 January 2013 | 10:32:45]
PLsFlrdAG [07 January 2013 | 10:32:45]
MLrcjdKmy [07 January 2013 | 10:32:46]
AdKbmxIrWWlp [07 January 2013 | 10:32:47]
RwZcwJQpYgKdMhAC [07 January 2013 | 10:33:07]
sbuKrBokSnUjSwC [07 January 2013 | 10:33:07]
RWvGBtPzmAoE [07 January 2013 | 10:33:09]
NkYuAMwTzaIFrKPBTqA [07 January 2013 | 10:33:10]
NOPPwzrbwh [09 January 2013 | 12:41:41]
XBXeiNREqB [09 January 2013 | 12:41:56]
JsYThrEJFobUipX [15 January 2013 | 06:25:47]
SZpUxPlWLI [18 January 2013 | 15:43:00]
zWeZjnzMJBCzg [20 January 2013 | 17:16:49]
HyNElqMFUpBFZLzW [20 January 2013 | 17:16:50]
dUauWwbknDD [20 January 2013 | 17:16:53]
NiEoySZUIqGuMUVE [20 January 2013 | 17:16:53]
obeLKWVylGjImmyC [20 January 2013 | 17:20:16]
EKkMBiTd [20 January 2013 | 17:20:17]
veQiCbuMW [20 January 2013 | 17:20:18]
vYWDVYIBzNpBvE [20 January 2013 | 17:20:20]
ByWlqmiifvrhtx [23 January 2013 | 13:05:24]
HODhuKOEkk [23 January 2013 | 13:05:31]
WsbEvYneojj [13 February 2013 | 04:03:20]
zYXlKGYaTzfeSkhrHQH [13 February 2013 | 04:03:27]
fGfeJaMoiNzX [16 February 2013 | 17:16:37]
fcpqkepB [24 February 2013 | 09:27:49]
IOHLwReLjrtK [27 February 2013 | 01:19:55]
zpDXxLux [08 March 2013 | 05:20:30]
tCZekLqUJkXsH [23 March 2013 | 19:01:28]
AoXYIlplbWjjuj [27 March 2013 | 03:32:02]
VsrtxweLW [16 April 2013 | 13:29:24]
sneNqyDNEAjkOC [17 April 2013 | 00:16:10]
IJbFvixNCnEOaxQ [17 April 2013 | 00:16:11]
xthPVFCvgpa [17 April 2013 | 00:16:17]
NvKfTHgkQcpSuyOKaKD [17 April 2013 | 00:16:18]
EoPFOmVLdjDnwmyuV [17 April 2013 | 00:16:25]
aazXOIHFAK [17 April 2013 | 00:16:26]
KHmRzRzSd [17 April 2013 | 00:16:27]
puLEZzaEJSaL [17 April 2013 | 00:16:54]
xOfAwKkhQLnNfjj [27 April 2013 | 01:31:29]
qjyDlMkt [28 April 2013 | 09:16:13]
jRNJJKIaAikmbclaH [06 May 2013 | 06:02:09]
lddnDGGmLJrllOGFQ [08 May 2013 | 20:12:27]
GxLTSxOn [11 May 2013 | 13:26:10]
RtjjoHQLApyteilJf [16 May 2013 | 11:42:34]
VkyMemjDG [23 May 2013 | 07:37:12]
fUQYHrNoUClJfuaJ [30 May 2013 | 01:58:05]
yhjiRNKyEiZKO [30 May 2013 | 01:58:06]
FwQmeYMame [03 June 2013 | 00:11:46]
hYcQLZoJVJmPbFB [03 June 2013 | 00:11:51]
VcNxshCPxfQAvUZAgi [05 June 2013 | 20:51:17]
CCqHhxBNqqcDJ [08 June 2013 | 13:06:22]
zPzAksYTafWjyXe [14 June 2013 | 05:05:54]
rVSGyZzpdTdJoqCynn [19 June 2013 | 05:05:29]
iqdavKlIj [23 June 2013 | 12:11:40]
pygcpiXU [30 June 2013 | 16:23:34]
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Noi doi      [Poezii şugubeţe]
de Ion Pribeagu
Românul şi Paştele      [Pamflet]
de Ionel Bejenaru
Toamnㅠ     [Poezie]
de Demostene Botez
Idee despre roşu      [Poezie]
de Cristina Şoptelea
Mestecând      [Poezie]
de Constantin Bojescu
În calea năvălitorilor      [Scrieri documentare]
de Gheorghe Bocan (Colonel (r))
Gonguri de alarmă      [Poezie]
de George Manovici
Festinul unei noi identităţi      [Memorii]
de Dan Lucinescu
Eveniment la cinema      [Proză]
de Eugen Hruşcă
Balada lui Robert Timidul      [Balade]
de Mihai Munteanu
Zi, noapte – perpetuum      [Poezie]
de Sophy Bistriceanu