Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
Diamantele spiritului
[Cronică]
de Dumitru Ivan [alte lucrari ale acestui autor]
Sub titlul „Gânduri diamantine”, distinsul profesor Vasile Fetescu, din Iaşi, dar originar din Dorobanţii Botoşanilor, ne prezintă un volum de aforisme, cugetări şi gânduri sintetizând o largă plajă a existenţei noastre  şi a evenimentelor la care suntem cotidian părtaşi.
Ca şi în alte scrieri ale autorului, şi în paginile la care ne referim, profesorul Vasile Fetescu îşi etalează experienţa unei strălucite cariere în învăţământ, şcoala, dar şi societatea, oferindu-i cu generozitate, ca într-un imens laborator, rezultatele unei îndelungi şi minuţioase cercetări cu privire la conduita oamenilor, la reuşitele şi la insuccesele lor, de aici extrăgând cu maximă râvnă învăţăturile ce pot fi generalizate, atitudinile ce pot fi apreciate şi stimulate sau, după caz, combătute cu argumente imbatabile şi indexate ca fapte ce diminuează prezenţa pozitivă a individului în ambientul social în care acesta se manifestă.
Tematic, bijuteriile ce formează totul cărţii au multiple faţete: educaţie, cultură, şcoală; învăţare, înţelepciune, carte; copilărie, tinereţe, bătrâneţe, amintiri; personalitate, conştiinţă, caracter, moralitate; prietenie, duşmănie, politeţe; frumuseţe, artă creaţie; vorbe, dreptate-adevăr, minciună; viaţă, bogăţie, sărăcie, soartă; singurătate, sănătate, boală; bine, rău, speranţe, noroc, fericire; muncă, profesie, economie; familie, dragoste, căsătorie, părinţi, copii; diverse. Întregul conţinut al „gândurilor…” se constituie într-un op al înţelepciunii, al profilului moral sănătos propriu poporului nostru, a cărui existenţă milenară a dat adevărate diamante în creaţia populară, dar şi în operele marilor scriitori, ale creatorilor de geniu care au valorificat tradiţiile definitorii ale românismului, afirmat în ansamblul măreţ al culturii universale.
Cei care vor parcurge paginile acestei cărţi vor avea satisfacţia unui dialog spiritual cu autorul pe teme abordate atât marii noştri creatori, cât şi de reprezentanţii culturii europene, şi de mulţi atâţia alţii, de la antichitate şi până în zilele noaste, care au promovat acest gen de scrieri. Folosind ironia, stigmatizând moravuri sau căderi morale, de-a lungul vremurilor, pana unor  creatori de geniu a făcut ca literatura aforismelor sau a cugetărilor să se înalţe în mod strălucitor, pledând pentru adevăr şi dreptate, pentru triumful moralei sănătoase şi a valorilor cu adevărat preţuite în societate.
„Gândurile diamantine” ale domnului Vasile Fetescu, bornând un sfârşit de secol şi de mileniu şi salutând totodată începuturile unui nou veac şi ale altui mileniu, se constituie într-un manifest al speranţei de bine şi al înlăturării unor tare, structura morală dorită de autor anticipând trăsături care să înnobileze fiinţa umană şi acţiunile ei.
În acest sens pledează enunţul fiecărei cugetări, al fiecărui gând exprimat în paginile cărţii – adevărate traduceri de ordin practic ale preocupărilor de fiecare zi, demersul autorului plecând de la punerea în balanţă a binelui şi a răului, aprobând atitudinea pozitivă sau dezvăluind urmările încălcării unor norme ale moralei.
Tendinţa de a se face şi mai apreciat de cititor este relevată şi de prezentarea într-o formă deosebită a unor cugetări: „Cel cu conştiinţa curată / Nu are a se teme niciodată”, după cum, în luptă cu greutăţile vieţii, „Cine se naşte are de dus o cruce /  Şi pe Golgota vieţii să o urce”, sau atenţionarea în legătură cu posibile aspecte  din viaţa de familie: „Când leneşă cu leneş se adună / Duc viaţă amară împreună”.
Profunzimea gândurilor, cristalizarea unor convingeri verificate de viaţă asigură paginilor semnate de profesorul Vasile Fetescu nu numai calitatea unor înţelepciuni, ci şi savoarea unei prospeţimi de gândire exprimată chiar în una dintre cugetările înscrise în paginile cărţii: „Nu toţi vârstnicii sunt bătrâni!”
Dumitru Ivan

Comentariile cititorilor
XXKZLSTjyBHi [10 July 2011 | 15:18:28]
This forum needed shainkg up and you?ve just done that. Great post!
lWwJUwUc [10 July 2011 | 21:25:22]
OsuEWLatIXOFVfC [13 July 2011 | 05:14:46]
STlZmNHNt [14 July 2011 | 05:12:24]
RDQVZsoyTRTWZKni [14 July 2011 | 06:59:19]
epIkrQfetpjsMCwfTf [16 July 2011 | 06:54:12]
TaKrcpnGKi [18 July 2011 | 04:41:05]
viagra %-OO aciphex ykws
XxLjyGBqW [18 July 2011 | 08:21:20]
GOXmEadST [19 July 2011 | 06:51:14]
iEFfUwAliAFsh [19 July 2011 | 08:09:20]
QsYydgdrixRBiZPMZOO [21 July 2011 | 09:26:57]
xuObIYUiD [21 July 2011 | 14:09:29]
eOPdGqlcYQyzrY [24 July 2011 | 09:26:39]
sBMqBqUijxSP [26 July 2011 | 05:27:36]
KqVclecTdOOYesE [27 July 2011 | 05:54:37]
plazMVTCnLFmKHanjmf [01 August 2011 | 06:41:52]
fOojhXadT [10 August 2011 | 03:55:15]
nexium hesdr generic propecia uxhjkc
aaAnDFgQj [20 December 2011 | 04:41:08]
Wonderful explanation of facts avaliable here.
JqFcfQOVKXNjti [20 December 2011 | 11:02:10]
PUeOuvaxlotLm [01 January 2012 | 06:27:14]
I could watch Schindler\'s List and still be happy after raeding this.
STSAWJGapdJRd [01 January 2012 | 14:23:09]
xSwHYuoDwIVkd [31 January 2012 | 12:09:09]
WxjNuoZCHjWOdwf [13 July 2012 | 03:58:55]
SKwZkrQSdEAFeY [15 July 2012 | 05:29:25]
BLvyKVCtS [15 July 2012 | 17:22:28]
JDuQczrrGNZHRizb [16 July 2012 | 08:56:30]
KjyIxTMhBN [17 July 2012 | 15:24:53]
TtmybQLlrgxbAO [05 October 2012 | 06:20:42]
mQuBusZHHd [05 October 2012 | 17:58:17]
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Diamantele spiritului      [Cronică]
de Dumitru Ivan
Curge Bistriţa în vale …      [Poezii şugubeţe]
de Ion Pribeagu
Copacul      [Poezie]
de Paul Mircea Iordache
Sub semnul "rugăciunii" eminesciene      [Cronică]
de George Manole
O poezie a continuităţii cu sine      [Analiză literară]
de George Manole
Meşterul cu mâini de aur      [Interviu]
de Gina Poenaru
Incursiuni în toponimia unui sat românesc      [Folclor]
de Eugenia Vasile (Bucureşti)
Semiotica sărbătorescului în HYBERNIA MAGICA      [Folclor]
de George Manole
Două şcoli şi doi dascăli      [Proză]
de Mihail Graur
Tatăl nostru de sub pământ      [Proză]
de Dorin Baciu