Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
Însemnări din - JURNALUL UNEI VIEŢI
[Cronică]
de Dumitru Ivan [alte lucrari ale acestui autor]

Dacă, în general, Octavian Vitcu este cunoscut în zona Ibăneştilor şi Dorohoiului ca inginer şi profesor, nu puţini sunt acei care îl cunosc în prezent şi ca autor de cărţi.
Citind pagina ce poartă titlul De acelaşi autor, aflăm că Octavian Vitcu îşi pune numele pe a şasea carte, prezentându-ne un nou volum, intitulat „Evocări-Destăinuiri-Amintiri” (apărut de curând la editura botoşănean㠄Quadrat”).
Consecvent dragostei ce o poartă ţinutului natal – Ibăneştii cu frumoasă istorie şi oameni destoinici, autorul, în calitatea lui de inginer, profesor gr. I, ţine ca la cifra aniversară 65 să dăruiască cititorilor săi un tablou complex al unei comunităţi ce s-a remarcat secole de-a rândul, rămânând credincioasă tradiţiilor, respectului pentru înaintaşi şi cu multiple responsabilităţi pentru viitorul localităţii.
Parcă, prin unele părţi, volumul citat evocă amintiri asemenea povestitorului humuleştean neîntrecut: descrierea satului, a obiceiurilor, a oamenilor şi a naturii fascinante din zona Ibăneştilor, toate inspirându-i pagini de real interes pentru cititor.
Cu multă plasticitate a caracterizat, în al său cuvânt înainte, regretatul poet Mihai Munteanu profilul cadrului didactic – autor al cărţii: „Octavian Vitcu a fost un profesor bun, sfetnic al celor mici care-şi ridicau privirile cu încredere spre Domnia-Sa, ca spre un izvor al înţelepciunii. Iar dacă o elevă ca Loredana Lavric scria rânduri înaripate la intrarea ei într-o altă etapă a vieţii (de la copilărie la adolescenţă), meritul e şi al profesorului diriginte Vitcu, şi al profesoarei de Română.”
Cartea este sistematizată pe 15 capitole, fiecare din ele purtând câte un motto, în directă legătură cu esenţa problemelor tratate în secţiunea respectivă. Cronologic, înşiruirea scriiturii prezintă nu numai evoluţia unui tânăr care şi-a început viaţa după conflagraţia mondială urmată de secetă, sărăcie şi comunism, societate în care şansa depindea cel mai adesea de bună-dispoziţia celor înscăunaţi să conducă unităţi administrative şi economice, deciziile acestora putând stabili traiectoria destinelor celor conduşi. Tabloul cronologic

ce precede desfăşurarea narativă a evenimentelor din viaţa autorului poate constitui o sinteză sinuoasă oglindind viaţa socială, economică şi culturală a unei localităţi, la fel ca atâtea multe altele din România postbelică, dar şi ansamblul trăsăturilor ce au dominat, pe durata a zeci de ani, drumul iluzoriu către o viaţă cât de cât acceptabilă pentru fiinţa umană, ţel urmărit propagandistic, asemănător întrutotul fenomenului fata-morgana…
Un principiu foarte important, pe care autorul l-a respectat şi pe care-l susţine cu tărie: în permanenţă, îmbinarea muncii, cu perseverenţa şi voinţa de a învinge a constituit combustia ce l-a propulsat în realizarea ţelurilor propuse. Personal, o dovedeşte şi prin multiplele activităţi depuse în paralel cu cea de inginer şi profesor (în care a obţinut treapta superioară de calificare): cercetarea, practicarea apiculturii, ca specialist, publicistica pe teme apropiate de preocupările cotidiene, cinstirea eroilor locali, atitudinea civică faţă de întreaga desfăşurare a vieţii sociale din localitate.
Însoţită de convingătoare argumente – copii de pe acte, colaje, reproduceri, lucrarea constituie un ghid orientativ şi pentru cei interesaţi de istoria satului ibăneştean, decişi să măture colbul uitării şi să scoată la iveală, prin cercetări profunde în istoria localităţii, a altor şi altor fapte şi evenimente care definesc profilul monografic şi etnografic al acestui străvechi ţinut al Moldovei.
Adăugându-se celorlalte cărţi – Cupa de nectar, Cupa de venin, Cupa cupelor şi (coautor) Ibăneşti – itinerar monografic – „Evocări-Destăinuiri-Amintiri” reflectă o preocupare intelectuală de ţinută, valorificarea cercetării istorice locale şi o comuniune de acţiune alături de importanţi oameni de cultură de sorginte botoşăneană ale căror autografe pe cărţile dăruite autorului vădesc aprecierea de care Octavian Vitcu se bucură în rândul acestora. „Buchetul de amintiri” – albumul cu care se încheie cartea invită încă o dată la o lectură plăcută în care, sunt sigur, veţi remarca atmosfera tonică a satului nord-moldav.

                                                            Dumitru Ivan,
                                                directorul Editurii „QUADRAT”
 


 


Comentariile cititorilor
bJKNpHOuFULRA [02 October 2011 | 03:39:38]
Right on-this hlpeed me sort things right out.
HTseRsbNFhzkXSkE [02 October 2011 | 12:06:20]
cECHCUsbvdwZENnpZu [04 October 2011 | 09:00:59]
miRnYyRtYz [08 October 2011 | 13:14:42]
TKeaEpcJKh [09 October 2011 | 11:07:26]
hGnEudYDLBDrZvRZSU [13 October 2011 | 06:54:15]
bSCpJTnxBgnHpG [15 October 2011 | 06:35:59]
VzjteqFeU [16 October 2011 | 12:41:39]
BMkdYjDOXPBNnOClab [16 October 2011 | 14:58:24]
wCBXtYCf [18 October 2011 | 04:06:41]
vhcrIjaioUCFMvK [22 October 2011 | 09:48:39]
yhFqmlzHraIl [24 October 2011 | 04:19:34]
YbufHmjvWI [26 October 2011 | 08:55:40]
cheap ultram oplpj Levitra 439372
ItgMQkIHDmCwAwAnMku [27 October 2011 | 07:12:16]
bEsiGvYxb [28 October 2011 | 11:36:21]
fWVDZNRORS [30 October 2011 | 09:16:30]
oVyBwdqvDAoqlwfYy [01 November 2011 | 08:00:05]
VbzODqaeJyoOuZq [01 January 2012 | 08:49:03]
I will be putting this dazlzing insight to good use in no time.
VfSylJfJxABGjkM [01 January 2012 | 14:09:50]
qkxcXiNJkaC [27 January 2012 | 08:06:05]
MKjMCpgurnaoRGfWr [05 July 2012 | 03:31:40]
EUvjfEdvVuTQqRwRVzv [07 July 2012 | 22:58:23]
VRMWobsTgPMydEMh [10 July 2012 | 17:18:09]
JeykwtnUgqDKT [14 July 2012 | 00:42:33]
DWsaUyFfwMx [15 July 2012 | 01:52:38]
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Ce părere ai de el?      [Poezii şugubeţe]
de Ion Pribeagu
Pamflet      [Pamflet]
de Toader Jacotă
Tu, copilărie      [Poezie]
de Daniela Bejinariu (Clasa a VI-a Şcoala "Spiru Haret" Dorohoi)
Love you when crickets are born      [Poezie]
de
Kore      [Poezie]
de
Oraşul un’ s-agaţă harta-n cui      [Poezie]
de Dimitrie - Sorin Pană (Dorohoi/Titu)
Erai trist, copile!      [Poezie]
de Alexandra Mihai Sârbu (A.T. Laurian)
Să nu oftezi dimineaţa      [Poezie]
de
Scapă de culori      [Poezie]
de
Dialog demiurg      [Poezie]
de
Însemnări din - JURNALUL UNEI VIEŢI      [Cronică]
de Dumitru Ivan